Ketogan 5mg

Indikationer
Ketogan är en kraftfull; l-smärtdödare. Bara som morfin behandlar den moderta till svåra smärta. Ketogan rekommenderas också för patienter som lider av sömn (ensamhetsstörning) och snabb ögonrörelse (RBD).

Category: