Valium 10mg (Stesolid )

kr1,800.00

Indikationer:
Valium klassificeras som en bensodiazepin, den behandlar ångest och andra relaterade sjukdomar som alkoholavlägsnande och kramper. Valium kan också behandla muskelavslappning från skada, förvärv eller nervproblem.

Category: