Zopiclone 7.5mg (Imovane)

Indikationer:
Zopiclone inkluderar andra varumärken som Imovane, Zimovane och Dopareel.Det är förskrivet för personer med svårigheter att falla i sömn, det hjälper dem att sova mer utan att vakna upprepade gånger på natten eller tidigt på morgonen.

Category: